Dancing with Hafez or Forgotten Beauty of Persian Art

EN /

The Polish Society of Anthropology of Dance is launching the fifth edition of its  International  Festival  of  Anthropology  of  Dance entitled 

Dancing with Hafez or Forgotten Beauty of Persian Art

Warsaw 18-22 September 2017,

A few thousand year old cultural tradition of multi ethnic Persian civilization  has been  weaving  some  timless patterns  of man's richly varied experiences which have been always represented and expressed in poetry, dance and music for longer than we can remeber. Ancient Persia identified contemporarily with  Iran  appears as a realm of wonders and magic which stood there at the birth of the human culture  having been and  still remaining a womb and a cradle of some prodigious humn achievements in the province of  art and science. The idea of our Festival is  both to touch and unfold an aristic  genius of the Persian art  of the pre Islamic and Islamic period. Its universality manifests itself in correspondances  and unity of man's creative activities, be it poetry,  music, dance or  dance and theatre. This in turn reveals man' capacity and ability to build up  syntheticly a subtle, profound and sophisticated world view  embracing  both an individual and the Universe.

A triple structure of the festival  events includes an academic conference, art workshop and performances.

Work in progress.

 

PL /

Polskie Stowarzyszenie  Antropologii  Tańca organizuje piątą edycję Międzynarodowego Festiwalu Antropologii  Tańca  zatytułowaną

"TAŃCZĄC Z HAFIZEM: ZAPOZNANE PIĘKNO SZTUKI PERSKIEJ"

Warszawa, 18-22 wrzesienia  2017.

Kilku tysięczna tradycja welonarodowościowej  cywilizacji perskiej  tworzy nieprzemijające wzory najprzeróżniejszych doświadczeń człowieka,  dla których znajdowano wyraz  w poezji, tańcu i muzyce. Persja i dzisiejszy Iran jawią sie jako kraina magicznych zjawisk, które stały tam niegdyś  u narodzin sztuki i nauki, pozostajac kolebką genialnych odkryć naukowych człowieka i jego  twórczych osiągnięć. Ideą festiwalu jest uchwycenie artystycznego geniuszu kultury perskiej epoki przedislamskiej i islamskiej. Jej uniwersalność  wyraża sie w korespondencji i jednosci sztuk, która ujawnia zdolność człowieka  do  subtelnej syntezy wnikliwie badanego życia, zarowno pojedynczego człowieka  jak i kosmosu.

Troista stuktura festiwalu obejmuje konferencję naukową , warsztaty i spektakle.

Prace w toku.