Misteria Paschalia 2016

PL / DZIEN PIĄTY: WIELKI PIĄTEK
25 marca 2016

Centrum Kongresowe ICE

Les Musicien du Louvre pod dyrekcją Marca Minkowskiego przedstawiają

Requiem d-moll Wolfganga Amadeusa Mozarta KV 626

Cisza zamarła  w tańcu,  serce bijące w człowieku.
Jej kroki   wyraziście nieme, rytm stuka  śpiesząca gdzieś
Przed siebie krew,  chce barwić na nowo  szkarłatnie
inne już życie uśpione w nabrzmiałym zalążku.
Dłoń przeszła teraz do struny, naciska i coraz bardziej
Przyklękam,  wstaję a potem znowu przyklękam
w oniemiałym tańcu krzyżowanego oddechu
w pochyleniu głowy  Wielki Piątek.

 


fot. Marco Borggreve

Marc Minkowski, Tancerz uskrzydlony

EN / The Fifth day: Good Friday
25th March 2016

Congress Center ICE

Les Musicien du Louvre directed by Marc Minkowski present

Requiem d-moll by Wolfgang Amadeusa Mozarta KV 626

Silence lurched dancing,  the beating heart in man.
Its steps strikinkly speechless, the rhythm beaten out by
hurrying  ahead the blood, it wants to dye crimsonly
Anew some different life, still dormant in a stirring incrassate,
The hand passed to a string, is pressing hard, still harder
I am kneeling down, rise, then kneeling again
In my  struck-dumb breathing crucified
While bowing the head: Good Friday.

 


fot. Marco Borggreve

Marc Minkowski, The Winged Dancer

Wiesna Mond-Kozłowska